Το έτος 1987


Τι το ξεχωριστό έχει το έτος 1987, το οποίο ξανασυνέβη το έτος 2013;

Και τα τέσσερα ψηφία στις δύο χρονολογίες είναι διαφορετικά. Επίσης και οι δύο χρονολογίες απέχουν 13 χρόνια από το 2000.
Το έτος 1987 Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr