Τριάντα τέσσερα λεπτά


Στις πέντε Ιουνίου του εβδομήντα οκτώ, τριάντα τέσσερα λεπτά μετά το μεσημέρι, συνέβη κάτι το πολύ σπάνιο. Ποιο είναι αυτό;

Η ώρα και η ημερομηνία είχαν μπει σε απόλυτη αύξουσα σειρά «12:34,5/6/78»
Τριάντα τέσσερα λεπτά Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr