Ζευγάρια γραμμάτων


ΑΣ, ΟΝ, ΔΙ, ΦΜ, . . . , . . .

Ποια είναι τα επόμενα δύο ζευγάρια γραμμάτων;

ΑΜ και ΙΙ. Από τους μήνες Αύγουστος – Σεπτέμβριος (ΑΣ), Οκτώβριος – Νοέμβριος (ΟΝ), Δεκέμβριος – Ιανουάριος (ΔΙ) κ.ο.κ.
Ζευγάρια γραμμάτων Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 6 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr