Χρωματιστά σπίτια


Έχουμε έναν Κόκκινο Οίκο, έναν Πράσινο Οίκο, έναν Μπλε Οίκο και έναν Λευκό Οίκο. Ο Κόκκινος άνθρωπος ζει στον Κόκκινο, ο Πράσινος άνθρωπος ζει στον Πράσινο, ο Μπλε άνθρωπος ζει στον Μπλε. Ποιος ζει στον Λευκό Οίκο;

Ο πρόεδρος!
Χρωματιστά σπίτια Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr