Η παρεμβολή


Τι παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη;

Το και!
Η παρεμβολή Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr