Ο Έλληνας του εξωτερικού


Ένας Έλληνας που ζει στην Ρωσία, μπορεί να θαφτεί στην Ελλάδα;

Όχι, αφού ζει!
Ο Έλληνας του εξωτερικού Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr