Ποιο πουλί


Ποιο πουλί μπορεί να πετάξει ψηλότερα απ’ τα βουνά;

Τα βουνά δεν πετούν!
Ποιο πουλί Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr