Σκληρό νερό


Συλλάβισε το «σκληρό νερό» με πέντε γράμματα.

Π-ά-γ-ο-ς!
Σκληρό νερό Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 13 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr