Γωνία 45 μοιρών


Έχουμε ένα λείο κεκλιμένο επίπεδο ,μήκους 300 μέτρων , το οποίο σχηματίζει γωνία 45 μοιρών με το οριζόντιο έδαφος. Έχουμε 2 αυτοκίνητα ίδιου βάρους από τα οποία το «1» ξεκινά από τη βάση του (με σκοπό να ανέβει το κεκλιμένο επίπεδο και να ξανακατέβει) χωρίς αρχική ταχύτητα αλλά πατώντας γκάζι το οποίο εάν η κίνηση ήταν σε οριζόντιο έδαφος θα του έδινε επιτάχυνση 130 km/h. Ενώ το «2» ξεκινά από την κορυφή του κεκλιμένου επίπεδου με αρχική ταχύτητα 30 m/s (με σκοπό να φτάσει στο οριζόντιο έδαφος). Και τα 2 χειρόφρενα είναι σηκωμένα. Για το «2» θεωρούμε για λόγους ευκολίας ότι θα κινείται μέχρι να φτάσει στο έδαφος με ταχύτητα όση είναι η αρχική του. Τέλος και τα 2 ξεκινούν ταυτόχρονα. Ποιο θα ακουμπήσει 1ο το έδαφος από τη στιγμή που το «1» ανέβει ολόκληρο πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο;

Η απάντηση είναι το «1» γιατί το επίπεδο είναι λείο, τριβή δεν υπάρχει και επειδή ξεκινά από το οριζόντιο έδαφος, και κίνηση στο αυτοκίνητο δίνουν μονό οι μπροστά ρόδες, πράγματι παρόλο που θα ανέβει ολόκληρο στο λείο επίπεδο θα διανύσει πολλή μικρή απόσταση την οποία λόγο βάρους θα την καλύψει σε χρόνο λιγότερο των 10 sec.
(αίνιγμα-γρίφος από: giannispaokara4)
Γωνία 45 μοιρών Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 16 Δεκεμβρίου, 2017 από grifoi.gr