Κρυμμένα αντικείμενα


Κρυμμένα αντικείμενα | grifoi.grΒρες τα πέντε κρυμμένα αντικείμενα..! Ψάχνουμε ένα τσιρότο, ένα μικροσκόπιο, ένα ψάρι, ένα παπούτσι και ένα γάντι.

Σημείωση: Κάποια από αυτά τα κρυμμένα αντικείμενα μπορεί να καταλαμβάνουν δύο ή και περισσότερα κουτάκια. Βρες το κουτάκι που περιέχει το μεγαλύτερο τμήμα του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Το ψάρι στο Α6, το μικροσκόπιο στο Β8, το τσιρότο στο Γ1, το παπούτσι στο Δ4 και το γάντι στο Δ9.
Κρυμμένα αντικείμενα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 1 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr