Κρυμμένος αριθμός


Κρυμμένος αριθμός | grifoi.gr

Βρες τον κρυμμένο αριθμό! Ποιος αριθμός πρέπει να αντικαταστήσει το ερωτηματικό;

Το 2! Προσθέτουμε τα δύο πρώτα κάθετα ψηφία και μία πολλαπλασιάζουμε με το τρίτο, μία διαιρούμε με το τρίτο, το τέταρτο κάθετο ψηφίο είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή: α) (1+3)*2=8, β) (9+6):3=5, γ) (5+1)*2=12 και δ) (7+9):8=2.
Κρυμμένος αριθμός Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Μαΐου, 2020 από grifoi.gr