Οπτική ακολουθία


Τέσσερα σχήματα ακολουθούν μία συγκεκριμένη σειρά, έχουν μία συγκεκριμένη οπτική ακολουθία. Βρες ποιο από τα πέντε παρακάτω σχήματα (Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε) θα είναι αυτό που θα συνεχίσει την ακολουθία.

Οπτική ακολουθία | grifoi.gr

Το Δ! Υπάρχουν τρεις ακολουθίες: α) του μικρού μαύρου τετραγώνου στροφές προς τα δεξιά 4, 3, 2, 1, β) των εσωτερικών κύκλων μαύρο, άσπρο, μαύρο, άσπρο, μαύρο, γ) των εξωτερικών μαύρων κύκλων στροφή προς τα δεξιά 1, 2, 3, 4.
Οπτική ακολουθία Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Μαΐου, 2020 από grifoi.gr