Πρέπει να αντικαταστήσει


Πρέπει να αντικαταστήσει | grifoi.gr

Ποιος αριθμός πρέπει να αντικαταστήσει το ερωτηματικό και γιατί;

Το 4! Οι αριθμοί της πρώτης στήλης έχουν άθροισμα 15, της δεύτερης 16, της τρίτης 17, της τέταρτης 18, άρα της τελευταίας πρέπει να έχει 19.
Πρέπει να αντικαταστήσει Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 14 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr