Βρες τα κρυμμένα αντικείμενα


Κρυμμένα αντικείμενα | grifoi.gr

Βρες τα πέντε κρυμμένα αντικείμενα..! Ψάχνουμε έναν αναπτήρα, ένα πιρούνι, έναν φιόγκο, μία καρδιά και ένα λιοντάρι.

Σημείωση: Κάποια από αυτά τα κρυμμένα αντικείμενα μπορεί να καταλαμβάνουν δύο ή και περισσότερα κουτάκια. Βρες το κουτάκι που περιέχει το μεγαλύτερο τμήμα του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Αναπτήρας Β14, πιρούνι Δ2, φιόγκος Γ9, καρδιά Θ3 και λιοντάρι Δ10!
Βρες τα κρυμμένα αντικείμενα Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 1 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr