Η λέξη που κρύβεται


Γ7 – Ζ9 – 2Φ – 8Ν – Ξ5 – 4Χ – 10Τ

Βρες τη λέξη που κρύβεται…

Η λέξη είναι «ΚΟΤΕΤΣΙ». Όταν ο αριθμός είναι μετά το γράμμα προσθέτουμε, όταν είναι πριν αφαιρούμε. Για παράδειγμα, το «Γ7» είναι το 7ο γράμμα μετά το «Γ» δηλαδή το «Κ», ενώ το «2Φ» είναι το 2ο γράμμα πριν το «Φ» δηλαδή το «Τ».
Η λέξη που κρύβεται Δημοσίευση γρίφου - αινίγματος: 9 Νοεμβρίου, 2017 από grifoi.gr